กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แผนที่กายภาพพันธุกรรมที่ควบคุมขนาดของรากและการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถชอนไชของรากข้าวบนโครโมโซมที่ 4 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy