กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับแต่งจีโนมด้วยระบบ CRISPR/Cas9 ในการวิจัยและพัฒนาข้าว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy