กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความหลากหลายของลักษณะสัณฐานวิทยาและความสามารถในการก่อโรค ของเชื้อรา Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker สาเหตุโรคใบจุดสีน้ําตาลของข้าวในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy