กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกข้าวนาน้ำฝนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy