กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง : ผลกระทบของอากาศหนาวเย็นต่อผลผลิตของข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy