กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการกิน อายุขัย และการวางไข่ของตัวเต็มวัยแมลงดำหนาม (Dicladispa armigera (Olivier)) บนข้าวและพืชอาศัยอื่นในสภาพห้องปฏิบัติการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy